August 19, 2015

Hadith of The Day (1)


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Pada hari kiamat, dibawa seorang penduduk dunia yang paling nikmat kehidupannya, yang menjadi ahli neraka, Dia dicelup ke dalam neraka dengan satu celupan sahaja, kemudian dia ditanya  : Wahai anak adam, pernah engkau melihat kesenangan? Pernah engkau mendapat kenikmatan? Jawabnya : Tidak ! Demi Allah, wahai Tuhanku"! Lalu dibawa seorang penduduk dunia yang paling derita kehidupannya yang menjadi ahli syurga, dia dicelup ke dalam syurga dengan satu celupan sahaja, kemudian dia ditanya : "Wahai anak adam, pernahkah engkau melihat penderitaan? pernahkah engkau mengalami kesusahan? Jawabnya : Tidak ! Demi Allah, wahai Tuhanku!, aku tidak pernah melihat penderitaan, aku tidak pernah mengalami kesusahan"


Perawi : Anas Bin Malik
Muhaddith : Muslim 
Sumber : Sahih Muslim
Status Hadith : Sahih